Повідомлення про несвоєчасне розкриття регулярної інформації

Повідомлення про несвоєчасне розкриття регулярної інформації

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІ’ЛАЙФ»

 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ДІ’ЛАЙФ» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ 31623500, місцезнаходження: 03035, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, будинок 82, телефон (044) 275 06 40, адреса електронної пошти: info@d-life.com.ua, веб сторінка: d-life.com.ua, повідомляє про несвоєчасне розкриття регулярної інформації емітента щодо повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Несвоєчасне розкриття регулярної інформації сталося через неузгодженість дій та з технічно-організаційних причин. Регулярна інформація оприлюднена на власному веб-сайті 21.03.2019 року та 22.04.2019 року подана до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління Іващенко Анастасія Сергіївна.